top of page
Cry Babies Goodnight Starry Sky Jenna
 • Cry Babies Goodnight Starry Sky Jenna

  商品說明:

   

  -  按下她的腹部,會出現夜燈星空投影

   

  -  當您拿走奶咀時,喊包寶寶會流出眼水,不過和其他 Cry Babies 不同,眼水只是 LED 效果,不怕弄濕床鋪

   

  -  當您放回奶咀時,Jenna 會停止哭泣,而且臉上會亮起燈光

   

  -  可以發出 8 種逼真的寶寶聲音

   

  -  播放 5 種不同的搖籃曲中播放長達 10 分鐘

   

  -  建議年齡:1.5歲及以上

   

   HK$359.00 一般價格
   HK$299.00銷售價格